ar-Râdjhî om att rösta på den egyptiska författningen

Fråga: För ungefär en vecka sedan ringde jag er och frågade er om domen för att rösta på den egyptiska författningen. Ni lovade att lägga fram en klarifikation gällande frågan. Jag undrar om ni har gjort det?

Svar: Om Allâh vill kommer en klarifikation att läggas fram. Däri framgår det att det är förbjudet att rösta på författningen. Det är inte tillåtet att rösta på författningen. Det är förbjudet. Den som röstar får ångra sig och öppet avsvära sig den och dem som står bakom den. Det är sammanfattningen.

Författningen är otrogen och överskridelse. Det är inte tillåtet att rösta på den.

Fråga: Vissa säger att det finns en fördel med det. Hur avvisar vi det?

Svar: Vilken fördel?

Fråga: De säger landets stabilitet…

Svar: Landets stabilitet? Blir landet stabilt om det är baserat på otro? Att ett land är stabilt krävs det att det dömer med föreskrifen. Varför ägde revolutionen rum? Ägde revolutionen mot det otrogna styret rum för att ett annat otroget styre skulle styra? Vad finns det för nytta med det? Då kan det första styret vara kvar ju!