ar-Râdjhî om att okunnighet är en ursäkt 3

Fråga: Vad är domen för att göra Takfîr på en individ?

Svar: Takfîr skall inte göras på en individ förrän han får reda på sanningen; villkoren skall uppfyllas och hindren skall likvideras. Om han säger eller gör något som är otro måste han få reda på sanningen. Det är vad Ahl-us-Sunnahs forskare som Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah har fastställt; det skall inte göras Takfîr på en individ förrän han får reda på sanningen. Personen vet kanske inte. Han är kanske okunnig, han vet inte. När han blir lärd tar han tillbaka det. Han är kanske [oklart ljud], han har kanske ett tvivel. När tvivlet upphör tar han tillbaka det. Det är först om han vidhåller efter att ha fått reda på sanningen som det görs Takfîr på honom.