Är plötslig död ett tecken innan Domedagen?

Fråga: Är plötslig död ett tecken innan Domedagen? Finns det något skydd mot den? Räcker det att be Allâh skydda en mot den?

Svar: Det finns hadîther som tyder på att plötslig död kommer att vara vanlig innan Domedagen. Det är ett straff för syndaren, ett lugn för den troende.

Den troende kan dö en plötslig dö av en stroke eller något annat. Det är lugnande för honom och en gåva från Allâh. Detta eftersom han har intalat sig, varit på den raka vägen, förberett sig inför döden och gjort goda handlingar. Det är rogivande att han i ett sådant tillstånd dör en plötslig död så att han slipper dödens våndor, mödor och besvär.

Det kan också vara ett straff för den syndige som dör i ett dåligt tillstånd.

Vi ber Allâh om sundhet och söker skydd hos Honom.