Är personen som tror på vad som står i ”al-Burdah” avgudadyrkare?

Fråga: Är personen som tror på vad som står i ”al-Burdah”1 avgudadyrkare?

Svar: Ja. Om han anser att det stämmer så är han avgudadyrkare.

1al-Bûsayrî sade i ”al-Burdah” när han tilltalade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på följande vis:

Du ädlaste skapelse! Jag har ingen annan att vända mig till vid olyckor än dig.

Om du inte ärar mig på Domedagen och tar tag i min hand, är jag misslyckad.

Till din givmildhet hör detta liv och dess rikedomar

och till din kunskap hör vad som står i Tavlan och Pennan.