Är personen som inte fastar utav nonchalans och lathet otrogen?

Fråga 4: Är personen som inte fastar utav nonchalans och lathet otrogen liksom personen som inte ber utav samma skäl?

Svar: Personen som inte fastar utav nonchalans och lathet är inte otrogen. En person förblir muslim till dess att motsatsen bevisas. Det finns inget bevis att personen som inte fastar utav lathet och nonchalans är otrogen. Sådant är inte fallet med bönen. Det finns bevis i Qur’ânen, Sunnah och följeslagarnas (radhiya Allâhu ´anhum) uttalanden att den som inte ber utav nonchalans och lathet är otrogen. ´Abdullâh bin Shaqîq sade:

”Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare ansåg ingen utebliven handling vara otro frånsett bönen.”

Det är emellertid obligatoriskt att mana honom till att fasta. Om han vägrar skall han straffas så att han börjar fasta.