Är personen som dör i en demonstration martyr?

Ljudet är dåligt och det enda som vi kunde uppfatta av frågan var domen för demonstrationerna med lagens tillstånd samt för demonstranten som dör under en demonstration…

Svar: Han är dödad under en prövning. Huruvida han är en martyr är något Allâh känner bättre till. Vi kan inte säga att någon är martyr utan Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bekräftelse. Han får däremot inte göra det. Han får inte medverka i demonstrationerna. Han har orsakat sin egen död. Allâh vet bättre vad som skall hända med honom. Han har som sagt gjort fel. Han har orsakat sin död och det som han har råkat ut för.

Sharî´ah tillåter inte demonstrationer. Den islamiska Sharî´ah tillåter inte demonstrationer. Att lagen i vissa länder skulle tillåta dem, skall man veta att lagen är falsk. De är hedniska lagar. De utgör inget bevis eller argument. Vårt bevis är Sharî´ah och inte mänskliga lagar. Muslimens bevis är Sharî´ah och inte den djävulska lagen.