Är personen som ber Fadjr efter soluppgång otrogen?

Fråga 21: Är personen som ber Fadjr efter soluppgång otrogen?

Svar: Han är inte otrogen eftersom han utelämnar inte bönen. Dock tar han lätt på den, något han inte får göra. Om han kan gå upp och be i tid och ändå skjuter upp på bönen, så är hans bön ogiltig. Principen säger att varje tidsbegränsad handling som skjuts upp oskäligt är ogiltig. Exempel på det är personen som ber en bön efter att dess tid har gått ut. Den bönen är ogiltig. Ett annat exempel är personen som oskäligt låter bli att fasta en dag i Ramadhân och vill sedermera ta igen den; hans fasta är ogiltig. Beviset för det är hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Den som utför en handling som inte stämmer överens med vår sak är avvisad.”1

1Muslim (1718).