Är paketerade livsmedelsvaror okända?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (27)

Fråga: Är paketerade livsmedelsvaror okända?

Svar: Nej. De är kända och preciserade. Det finns inget äventyrande med dem. De är kända till sort, tillverkningsdatum och utgångsdatum. Det finns alltså inget äventyrande med dem. Plus att de bara kan säljas så, annars ruttnar de.