Är otukt och sprit förbjudna?

Mûsâ bin Sahl underrättade mig: Muhammad bin Ahmad al-Asdî berättade för oss: Ibrâhîm bin Ya´qûb berättade för oss, från Ismâ´îl bin Sa´îd som sade:

Jag frågade Ahmad om mannen som säger utav okunnighet att otukt och sprit är lovliga. När det sägs till honom att bådadera är förbjudna i Qur’ânen, säger han att de visst är lovliga. Då det återigen sägs till honom att de är olovliga frågar han: ”Är de förbjudna?” Ahmad sade:

Om han frågar för att försäkra sig och avser varken otro eller förnekelse, hädar han inte. Inte heller separeras hans maka från honom.”