Är otrogen författning i muslimska länder en klar otro?

Fråga: Anses otrogen författning inom politiken och ekonomin i de muslimska länderna tillhöra en klar otro?

Svar: Klar otro är inte bara förknippad med handlingar, utan också med trosläran som binds samman med handlingen. Annars är varje person som gör något som motstrider föreskriften otrogen med en klar otro.

Den som tar ränta och handlar med ränta har tveklöst gjort en allvarlig synd. Varför ställs inte denna traditionella fråga om personen som tar ränta som bankdirektören eller den bankanställde? Är han otrogen? Det finns ingen skillnad mellan personen som tar ränta och… [ljudet försvinner] … Det finns ingen skillnaden mellan dem som gör handlingen, oavsett om det handlar om klar otro, det vill säga avfall, eller inte. Den enda skillnaden är om något tar plats i personens hjärta som han skiljer sig med från resten av syndarna – nämligen trosläran. Den som anser ränta vara tillåten invändigt och utvändigt, är en otrogen avfälling.

Jämför med det alla synder som jag har räknat upp med synden som du frågar om, nämligen att styra med något annat än det som Allâh har uppenbarat.

De som inte dömer i enlighet med vad Allâh har uppenbarat, ledare som medborgare som domare, anställda, bankdirektörer och så vidare, är enade om att handla med ränta. Är de otrogna? Svaret har föregått; den som anser handlingen vara tillåten i sitt hjärta är otrogen.

Samma sak gäller makthavaren som styr med människostiftade lagar och alla andra som tillämpar dem. Allt det är en synd som klart motstrider föreskriften. Men är det en klar och tydlig otro? Varenda en, från makthavaren till den minsta medborgaren, har lämnat religionen om han anser det vara tillåtet i sitt hjärta.