Är Muhammad den förste profeten som skapats?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
al-Bayân li Akhtâ’ Ba´dh-il-Kuttâb, sid. 290-291

På sidan 208 säger Muhammad ´Abduh Yamânî:

”Vad som är värt att påpeka är att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är den förste profeten som skapades, även om han är den siste som sändes.”

Han sade detta utan att nämna något som helst bevis för sitt påstående.

Finns det någon människa som skapas tusentals år innan sina föräldrar? Kommer inte alla Âdams avkommor från en oansenlig vätska och:

خُلِقَ مِن مَّاء دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ

”Hon är skapad av flöden, som väller fram ur länder och ur bäckenring.”1

Hur skapades Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) innan profeterna för att sedan skapas en gång till och födas efter hans föräldrars giftermål och efter att hans moder blev havande på ett normalt och mänskligt sätt? Skapades han två gånger? Han nämner denna förkastade åsikt återigen på sidan 211 och säger:

”Det finns vissa samtida människor som känner vaksamhet för islam som förnekar att vår mästare Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skapades innan Âdam (´alayhis-salâm).”

Enligt honom betyder det att de flesta i dagens läge håller med honom. Vad gäller de tidigare, undantog han ingen. Detta är ett lurendrejeri. Ingen erkänd imam genom historiens lopp har sagt detta.

Om Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skapades innan Âdam, är han ingen människa. Varför firar ni då hans födelsedag om han skapades innan Âdam? Detta är en märklig motsägelse.

186:6-7