Är min kusin min di-broder nu?

Fråga: Min fader skilde sig från min moder som gifte om sig med en annan man. Hon fick barn med den andre mannen. Under tiden ammade hon min kusin tillsammans med ett av dessa barn. Är min kusin nu min di-broder med tanke på att min moder ammade honom tillsammans med en av mina halvbröder? Jag pussar honom som om han vore min broder. Folk säger att han är min broder då min moder har ammat honom.

Svar: Om din moder har ammat din kusin minst fem gånger innan han blev två år är han din di-broder. Det spelar ingen roll att han ammas efter att din moder har gift om sig. I så fall är han din halvbroder. Detsamma gäller din faders fru. Om hon ammar ett barn är det barnet din halvbroder eftersom det är din faders barn. När ett barn ammar en persons moder, oavsett om det är efter fadern eller före, blir barnet di-broder till den andre från moderns sida. Och om moderns bröstmjölk är orsakat av fadern blir barnet di-broder till den andre från både moderns sida och faderns sida.

Angående att han pussar henne och liknande, så är det olämpligt ehuru hon tillhör hans Mahârim och i synnerhet om de inte umgås mycket. Dessa pussar kan leda till annat. Med det sagt får hon skaka hand med honom och pussa hans huvud och vice versa. Dock är pussar på munnen och kinden olämpliga.