Är min hustrus moster min Mahram?

Publicerad: 2011-10-04
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/node/13369
Datum: 1432-06-16/2001-05-19

 

Fråga: Är min hustrus moster min Mahram?

Svar: Nej, hon är inte din Mahram. Det är inte hennes faster heller. Även om hon är hennes moster är hon förbjuden för dig. Det är även hennes faster. De tillhör dock inte dina Mahârim. Även hennes syster är förbjuden för dig, men hon är inte din Mahram.