Är min di-fader Mahram till min hustru?

publicerad
19.10.2011

Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Liqâ’ ash-Shahrî (37 B)

Fråga: Är min di-fader Mahram till min hustru?

Svar: De flesta lärda säger att di-fadern är som den biologiske fadern. Jag anser inte att den åsikten är korrekta, vilket är Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs (rahimahullâh) åsikt. Di-fadern har inget med di-sonens hustru att göra. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Amning förbjuder det stamträdet förbjuder.”

Svärfadern är förbjuden via ingifte och inte via stamträd. Därför anser jag det inte vara tillåtet för hustrun att ta av sig när hon är med sin makes di-fader. Han tillhör inte hennes Mahârim.