Är mannen Mahram till horbarnet och måste han försörja det?

Publicerad: 2011-06-25
Talare: ´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî
Källa: https://z-salafi.com/v2/action?s_menu=23&idFatwa=2573

 

Fråga: Anses mannen vara Mahram till barnet som har kommit via hor och måste han försörja det?

Svar: Nej, det är inget Sharî´ah-baserat barn. Om de är muslimer, anses horbarnet inte vara ett Sharî´ah-baserat barn. Det tillskrivs inte fadern. Det är inte obligatoriskt för honom att försörja det. Det tillskrivs inte honom då det inte är utmed Sharî´ah. Det kommer från hor – och skydd sökes hos Allâh. Skulle han däremot försörja det, så är det bara bra.