Är man Murdji’î om man inte gör Takfîr på den som inte ber?

Publicerad: 2010-09-20
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Referens: https://sahab.net/forums/showthread.php?t=380339
https://www.youtube.com/watch?v=-14SPgaLtKU

 

Fråga: Anses man vara Murdji’î om man anser att tron stiger och sjunker, förbehålls och består av handlingar utan att göra Takfîr på den som inte förrättar bönen?

Svar: Man säger inte att han är Murdji’î.

Om personen som inte ber förnekar bönens plikt, anses han vara otrogen enligt samstämmigheten. Skulle han däremot lämna bönen utav lathet samtidigt som han erkänner dess plikt, har de lärda olika åsikter om honom. Majoriteten anser att det inte är större otro, utan endast en mindre otro. Den korrekta åsikten är dock att det är större otro och att det inte finns något bevis som får den att bli till en mindre otro. Det är alltså en större otro. Personen anses dock inte tillhöra Murdji’ah då det är en fråga som det finns oenighet om.