Förmyndare ber inte i moské

Fråga: Krävs det att kvinnans förmyndare slår vakt om bönen i moskén för att hans förmyndarskap skall gälla?

Svar: Om han ber hemma och inte i moskén, räknas han som en syndare. Hans förmyndarskap faller dock inte.

Om han aldrig ber och låter bönen vara avsiktligt, även om det skulle vara ett par böner, räknas han som otrogen. Han är inte en muslimsk kvinnas förmyndare. Hon måste ha en muslimsk förmyndare.