Är makens fader Mahram till hustruns moder?

Publicerad: 2011-04-05
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Föreläsning: Liqâ’ Maftûh fîz-Zulfî
Källa: https://alfawzan.ws/allmohadrat?page=4

 

Fråga: Är makens fader Mahram till hustruns moder?

Svar: Nej. Makens fader är inte Mahram till sin sons hustrus moder. Han är däremot Mahram till sin sons hustru. Vad gäller hennes moder, så är hon främmande för honom.