Är kvinnans vallfärd utan mahram giltig?

Fråga: Måste kvinnan som vallfärdar utan mahram vallfärda en andra gång?

Svar: Kvinnan som vallfärdar utan mahram trotsar Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”En kvinna skall inte resa utan mahram.” En man reste sig upp och sade: ”Allâhs sändebud! Min kvinna har begett sig på vallfärd medan jag har skrivits in i en strid.” Han sade: ”Bege dig och vallfärda med din kvinna.”

Hennes vallfärd är dock giltig. Hon behöver inte ta igen den. Istället är hon skyldig att ångra sig inför Allâh och be om förlåtelse för vad hon har gjort.