Är kvinnans ´Awrah för andra kvinnor som mannens för andra män?

Publicerad: 2010-05-16
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (101)

 

Att kvinnans ´Awrah framför andra kvinnor är som mannens ´Awrah framför andra män, det vill säga från naveln till knäna, är en åsikt som saknar grund i Allâhs bok och profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîth om det så skulle vara en svag sådan. Det rör sig nämligen endast om en åsikt.

Trots det, finner vi lärda som har denna åsikt, som Ibn Nudjaym al-Misrî i ”al-Bahr ar-Râ’iq”, som säger att kvinnans bröst [framför andra kvinnor] är ´Awrah.