Är judendomen och kristendomen himmelska religioner?

Fråga: Är det korrekt att säga ”den himmelska religionen” om man talar om judendomen eller kristendomen?

Svar: Ja, i grund och botten. Grunden till judendomen och kristendomen ligger i Tora och Evangeliet. Men därefter har de förvrängts och ändrats för att till sist ha upphävts av den ädla Qur’ânen och vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föreskrift. Man säger att de är himmelska religioner med tanke på vad de har varit, inte att de är det nu. De är inte himmelska religioner nu. Nu finns bara en religion och det är islam som Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom med.