Är islamiska barnböcker rätt pedagogik?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Fath-il-Madjîd (96)

Fråga: Är det korrekt att lära barn Tawhîd med hjälp av sagor om profeter?

Svar: Lär dem Tawhîd med hjälp av författade och pålitliga böcker om Tawhîd. Få dem att memorera dem och förklara dem för dem.