Är ISIS ett renlärigt kalifat?

Fråga: Anses de som kallar sig själva för ”ISIS” vara ett renlärigt islamiskt kalifat?

Svar: Nej, det är inget renlärigt kalifat. Ett renlärigt kalifat fastställs av stora lärda i islam och stora intellektuella muslimer som studerar frågan sinsemellan och sedan utser en makthavare om han redan inte har makt.

Beträffande så kallade ISIS och andra, så är deras handlingar en prövning och provocerande ondska. Bara Allâh vet om de inte styrs av islams fiender så att okunnighet om islam och [oklart ljud] skall spridas. Det är inte tillåtet för någon att resa iväg för att sluta sig till ISIS och deras likar. Det är inte lovligt.