Är innovatörer bättre än otrogna?

Fråga: Är innovatörer bättre än otrogna?

Svar: Innovationer varierar. Om de är otro, så är de otrogna liksom de andra. Om de inte är otro, så är de villfarelse. De är villfarelse. En muslim som besitter synder och avvikelse som inte tar ut honom ur religionen är tvivelsutan bättre än de otrogna.

En muslimsk lekman är bättre än de otrognas och gravdyrkarnas lärda.