Är Ibn Bâzs uttalande om Usâmah bin Lâdin en lögn?

Fråga: Anses al-Mas´arî, al-Faqîh och Usâmah bin Lâdin höra bland dem som har delat sig från Samlingen? Vad anser ni om dem som säger att Shaykh Ibn Bâz inte har talat mot Usâmah bin Lâdin och att det är en lögnaktig tillskrivning till Shaykhen?

Svar: Vad beträffar al-Faqîh, Usâmah bin Lâdin och al-Mas´arî, så skall ni döma dem utmed deras handlingar och ord. Ljug inte om dem. Man skall döma dem utmed deras uppenbara handlingar.

Vad gäller att Shaykhens utslag är en lögn, så är det en lögn. Han som säger att det är en lögn ljuger. Det är ingen lögn. Vi har hört det från Shaykhen (rahimahullâh). Hans utslag är skrivet i hans samling av utslag. Det har lästs upp för honom när han levde. Efter att han dog, lästes det upp för de lärde och de godkände det. Den som säger att det är lögn är alltså en lögnare.