Är han martyr?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (15)

Fråga: Måhända dör en person på ett slagfält utan att fienden dödat honom. Är han martyr?

Svar: Nej. Martyr är han som dödas på slagfältet.