Är hadîthen om den torra kroppsdelen som motsvarade ett mynt autentisk?

Fråga: Är hadîthen om den torra kroppsdelen som motsvarade ett mynt autentisk?

Svar: Muslim rapporterade den i sin ”as-Sahîh”1. Den andra hadîthen rapporteras av Abû Dâwûd med en autentisk berättarkedja från Khâlid bin Ma´dân. Där står det att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde personen att ta om tvagningen och bönen2.

1243.

2175.