Är hadîthen om de 73 grupperna svag?

Fråga: Det finns de som sprider tvivel om hadîthen:

”Mitt samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Alla skall de till Elden bortsett från en.”

Vad anser ni om det?

Svar: Den är autentisk enligt imamerna inom Hadîth och lov och pris tillkommer Allâh. Dess vägar och grad är klargjorda i Hadîth-böckerna. Den behöver inte dessa inkräktare som vill rättfärdiga splittringar och grupper och förneka hadîthen som förbjuder splittring.

Hadîthen om de sjuttiotre sekterna är autentisk och nedskriven i Hadîth-böckerna. Dess vägar och formuleringar är klargjorda. Det finns som sagt inget behov av dessa inkräktares ord.