Är hadîthen om de 73 grupperna svag? IV

Fråga: Vi hoppas på att ni kan avvisa dem som säger att hadîthen om splittringen är svag sett till innehållet och berättarkedjan.

Svar: De lärda bland Ahl-ul-Hadîth har avvisat detta. Detta finns i hadîthens Takhrîdj. Referera till böckerna inom Takhrîdj.

Hadîthen har många rapporteringar. Den är bekräftad från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Den ende som kritiserar den är personen som vill att muslimerna förblir oeniga och att alla har rätt att tycka och tänka vad de vill. Det är deras mål och säger:

”Vill ni att alla människor har en enda åsikt? Låt dem vara fria och tycka vad de vill.”

Det betyder att vi inte skall ena människorna utmed sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. De kallar sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord för ”en enda åsikt”. Enligt dem är sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord och andras ord jämlika. Dessa och deras kacklande skall vi inte bry oss om.