Är hadîthen om de 73 grupperna svag? 5

Fråga: Vi har hört hur vissa säger att hadîthen om samfundets, judarnas och de kristnas uppdelning är svag. Stämmer det?

Svar: Nej, det stämmer inte. Hadîthens källor och grad har klargjorts och tydliggjorts. Dess rapporteringar har tydliggjorts. Den är inte svag. Om den är svag via en berättarkedja så är den autentisk via en annan eller via alla berättarkedjor.