Är hadîthen om de 73 grupperna svag? 3

Fråga: Jag har hört vissa säga att hadîthen som ni nämnde om uppdelningen är svag.

Svar: Det är han som är svag. Det är han som talar på det här viset som är svag. Vad gäller hadîthen, är den autentisk. De lärda har klassificerat den som autentisk, rapporterat dess olika vägar och nämnt den i trosrelaterade böcker.