Är hadîthen om de 73 grupperna svag? 2

Fråga: Muslimerna är enade om att hadîthen som tar upp samfundets splittring är autentisk. Trots det finns det människor som sprider tvivel om dess äkthet. Hur avvisar vi dem?

Svar: Han skall ignoreras. Det behövs ingen avvisning. Vi har – och lov och pris tillkommer Allâh – de lärdas och Huffâdhs ord. De har förklarat hadîthen vara autentisk och stark. Personen som talar illa om hadîthen vill tillåta splittring och uppmana till splittring. Han mår inte bra av att samfundet skall enas. Han är en av dem som manar till prövningar.