Är förbund med de otrogna avfall?

Fråga: Anses det vara avfall om man tar hjälp av avgudadyrkarna och blir deras bundsförvant?

Svar: Jag förmodar att frågeställaren anser att otron delas upp i två typer; otro i troslära och otro i handlingar. Håller du med om denna indelning?

Frågeställare: Ja.

al-Albânî: Varje handling binds samman med avsikten. Om vi då skall svara på din fråga och ifall förbund med de otrogna är avfall, måste vi verkställa den tidigare definitionen.

Det finns två typer av otro; en i hjärtat och en i handlingarna. Din fråga berör antingen hjärtat, nekande eller jakande, och då får det sin dom. Det innebär att den som blir deras bundsförvant och anser det vara tillåtet – vilket inte är tillåtet enligt någon lärd – har fallit i avfall. Och om förbundet sluts som alla andra syndares synder som de praktiskt tillåter det Allâh har förbjudit, tar de lärda inte ut dem ur religionen förrän det framgår att syndaren tillåter handlingen både med handlingar och hjärtat. I detta fall räknas det som avfall.