Är far- och morbroderns och broderns fruar Mahârim?

Publicerad: 2011-06-14
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
Källa: https://binbaz.org.sa/mat/12321

 

Fråga: Hör morbroderns fru till Mahârim? Jag har hört att farbroderns fru inte gör det till skillnad från morbroderns fru som man inte kan gifta sig med efter att hennes vänteperiod är över.

Svar: Varken morbroderns fru, farbroderns fru eller broderns fru hör till Mahârim. Om hennes make dör eller skiljer sig från henne och hennes vänteperiod tar slut, är det tillåtet för hans systerson att gifta sig med henne. Det är faderns fru, farfaderns fru, sonens fru och så vidare som är Mahârim. Broderns fru, morbroderns fru och farbroderns fru är inga Mahârim. De är främmande. De får inte vara i enrum med dem och inte heller får de avtäcka sig framför dem.