Är fadern ålagd att stå för barnens vallfärd?

Fråga: En man har flera könsmogna söner och döttrar som saknar pengar. Är deras fader skyldig att stå för deras vallfärd eller skall de vänta till dess att de klarar av att stå för sin egen vallfärd?

Svar: Fadern är inte ålagd att vallfärda med sina barn om han så skulle vara förmögen. När de blir ålagda att vallfärda, det vill säga när de klarar av att göra det, måste de göra det. Skulle fadern gå med på att vallfärda med dem frivilligt är det bara bra och tveklöst belönande. Det är emellertid inte obligatoriskt. Det är möjligt att säga att det är obligatoriskt om han vallfärdar med vissa och inte med andra. I detta fall säger vi att han är skyldig att vallfärda med de andra också för att vara rättvis. Om de andra ger med sig och säger att han inte behöver vallfärda med dem är han inte längre skyldig att göra det.