Är exorcism via telefon tillåten?

Fråga 3: Är exorcism via telefon tillåten?

Svar: Exorcismens tillvägagångssätt är välkänt och går ut på att exorcisten exorciserar en person som befinner sig framför honom. Om det går att exorcisera honom via telefon, så är det harmlöst. Jag kan inte se varför det inte skall vara tillåtet. Det föreskrivna målet är ju exorcism. Om han inte kan närvara och klarar endast av att exorcisera genom telefon, så hoppas jag att det är harmlöst.