Är ett rent tillstånd villkor för Sudjûd-ut-Tilâwah?

Publicerad: 2010-06-20
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Fatâwâ Arkân-il-Islâm, sid. 361

 

Fråga: Är det ett villkor att vara i ett rent tillstånd för att göra Sudjûd-ut-Tilâwah?

Svar: De lärda är oense om frågan. Vissa säger att man måste vara ren. Andra säger att man inte behöver vara det. Bland annat gjorde Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) det i ett orent tillstånd.

Däremot anser jag det vara säkrast att man gör det i ett rent tillstånd.