Är elegi jämmer?

Fråga: Är elegi (رثاء) jämmer över den döde?

Svar: Nej, det är inget jämmer över den döde. Hassân bin Thâbit (radhiya Allâhu ´anh) skrev elegier efter sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död.