Är Djabriyyah och Djahmiyyah innovatörer eller otrogna?

Fråga: Det har kommit in flera frågor om Djabriyyah och Djahmiyyah och i fall de är innovatörer eller otrogna.

Svar: De är innovatörer. Angående otrogna, så är det precis som vi sade till er, nämligen personen som avsiktligt har denna troslära och kallar till sin vilsna lära. Det är han som anses vara otrogen. Beträffande personen som endast följer andra blint, skall han inte förklaras vara otrogen. Han är dock vilsen och sanningen skall klargöras för honom.