Är ditt kött halal?

627 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om någon av er besöker sin muslimske broder och blir bjuden på hans mat, skall han äta den och inte fråga honom om den. Och om han blir bjuden på hans dricka, skall han dricka den och inte fråga honom om den.”

Rapporterad av al-Hâkim (4/126), Ahmad (2/399), Abû Ya´lâ (6358), at-Tabarânî i ”al-Awsat” (3/219), al-Khatîb (3/87-88) och ad-Daylamî i ”Musnad-ul-Firdaws” (1/1/113) via Muslim bin Khâlid, från Zayd bin Aslam, från Sumayy, från Abû Sâlih, från Abû Hurayrah, från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). al-Hâkim sade:

”Berättarkedjan är autentisk. Den har en intygande rapportering enligt Muslims villkor som jag har återberättat.”

Hadîthen gäller till synes den muslimske brodern som till stor sannolikhet besitter lovlig egendom och undviker synder. Annars är det inte bara tillåtet att fråga utan också obligatoriskt. Exempel på sådana människor är de muslimer som lever i otrogna länder. De och deras jämlikar måste frågas om deras kött; är det exempelvis dödat eller slaktat?