Är di-döttrarnas makar di-moderns Mahârim?

publicerad
20.03.2011

Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Liqâ’ ash-Shahrî (26)

Fråga: En kvinna har di-döttrar. Anses deras män vara hennes Mahârim?

Svar: Nej. Den korrekta åsikten är att amning inte påverkar ingifte. Om kvinnan har di-döttrar som sedan gifter sig med män, skall hon inte avtäcka sig för deras män. Om hon däremot hade varit deras biologiska moder, skulle de ha varit hennes Mahârim.

Denna åsikt har Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh). Även om majoriteten säger motsatsen, så har sanningen mer rätt till att bli följd.