Är detta slöseri?

Fråga: En man köpte ett klädesplagg för 300 samtidigt som det fanns ett nästan lika kvalitativt klädesplagg för 50. Är inte detta slöseri?

Svar: Hur kan de vara nästan lika kvalitativa med den stora prisskillnaden?

Frågeställare: Exempelvis är en vara japansk medan en annan är engelsk. Den japanska varan är bra och likaså den koreanska.

Ibn ´Uthaymîn: Jag har ingen kunskap om den japanska eller den koreanska varan.

Frågeställare: Den engelska då?

Ibn ´Uthaymîn: Det betyder att han köpte den dyrare varan därför att den är bättre.

Frågeställare: Men även den billigare varan är bra. Den varar ett år, vilket även den dyrare varan förmodas göra.

Ibn ´Uthaymîn: Slöseri innebär överdrift. Du vet själv att människor varierar. En miljonär som köper ett klädesplagg för 300 anses inte vara slösaktig. Det anses däremot personen som lånar för att köpa det samtidigt som han kanske inte ens har nog med pengar för att försörja sin familj. Slöseri innebär överdrift och människor varierar i det.

Fråga: Menar du att det beror på seden?

Svar: Ja, det beror på seden.