Är detta ett islamiskt land?

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Föreläsning: Hayât-us-Sa´âdah

Källa: https://alfawzan.ws/allmohadrat?page=1

Fråga: I vissa länder råder mänskliga lagar och i dem finns gravar som folk dyrkar och går runt. Anses detta land vara islamiskt eller hedniskt?

Svar: Så länge det är som du säger och att det finns ett öppet avguderi i det och en annan lag än den som Allâh har uppenbarat, anses det inte vara något islamiskt land.