Är det uppenbarelsens änglar som inte kommer in i huset däri det finns bild eller hund?

Fråga: Stämmer det att det bara är uppenbarelsens änglar som inte kommer in i huset däri det finns bild eller hund?

Svar: Nej. Det är barmhärtighetens änglar. De inträder muslimernas hem om det inte finns något hinder. I så fall är det djävlar som inträder det. Därför sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Änglarna går inte in i ett hem vari det finns en bild eller en hund.”

Hemmet nämns i obestämd form. Det vill säga vilket hem som helst.

Gör inga egna slutsatser. Tolka inte själva. Det är förbjudet. Det är inte tillåtet. Qur’ânen skall endast tolkas av rapporteringar.