Är det tillåtet med meningsskiljaktigheter inom trosläran?

Fråga: Det finns en person som säger:

”Det är inte all typ av meningsskiljaktighet som fordrar splittring, inte ens om det skulle röra sig om trosrelaterade frågor.”

Är detta korrekt?

Svar: Det där är en lögn och komplott. Meningsskiljaktigheter som inte fordrar splittring är kring frågor som det är tillåtet att ha meningsskiljaktigheter i. Det är emellertid inte tillåtet att ha meningsskiljaktighet i trosläran. Därför skall man inte säga att det inte fordrar splittring. Jo, det gör det visst. Skall vi ena oss med Mu´tazilah, Shî´ah och andra? Detta är inte tillåtet. Detta fordrar att man skiljer sig från innovatörerna.