Är det tillåtet för muslimer att begravas i otrogna länder?

Fråga: Är det tillåtet för muslimer att begravas i otrogna länder? De begravs i så fall i hörnet av en begravningsplats som inte är separerad från de otrognas begravningsplats. Eller måste de sändas till islamiska länder?

Svar: Den muslimska minoriteten i de otrogna länderna är skyldig att ha en egen begravningsplats. Det är inte tillåtet att muslimer begravs bland hedningarna. Och om de kan skicka liket till det muslimska landet så är det okej. Muslimerna skall dock ha egna begravningsplatser och de skall vara försedda med murar och staket så att de inte nedvärderas.