Är det tillåtet för människan att tjänas av djinn?

Publicerad: 2007-07-04
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Madjmû´ Fatâwâ Ibn ´Uthaymîn (238)

 

Fråga: Hur lyder domen för att djinner tjänar människan?

Svar: Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) nämner denna fråga i den elfte volymen av ”Madjmû´-ul-Fatâw┠och säger att det förekommer tre typer av tjänster en djinn kan bidra människan med:

Den första: Att man tjänas av den i det som består av lydnad mot Allâh. Exempel på det är att den förkunnar Sharî´ahn i människans ställe. Till exempel har en människa en troende vän som är djinn, och som tar kunskap av människan för att förkunna det vidare till andra djinner. Samma sak gäller om det rör sig om att få hjälp av den i en Sharî´ah-baserad handling. Detta är berömvärt och fordrat och det hör till Da´wah till Allâhs religion. Djinner kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och han läste Qur’ânen för dem. Därefter gick de tillbaka till sitt folk och varnade dem. Det förekommer rättfärdiga djinner och de som är dyrkare, asketer och även lärda, ty en som varnar måste han kunskap och dyrka.

Den andra: Att man tjänas av den i det som är tillåtet. Denna typ anses vara tillåten förutsatt att tillvägagångssättet är tillåtet. Om tillvägagångssättet är förbjudet, är även tjänsten det. Exempel på det är att djinnen endast tjänar en om man praktiserar Shirk, offrar för djinnens sak, går ned i Rukû´ och Sadjdah för den och dylikt.

Den tredje: Att man tjänas av den i förbjudna frågor, som t ex att stjäla pengar från folk, skrämma dem och dylikt. Denna handling anses vara förbjuden pga. den orättvisa som förekommer däri. Skulle medlet även vara förbjudet eller utgöra Shirk, anses handlingen vara ännu allvarliga och farligare.