Är det tillåtet för kvinnorna att färga ögonbrynen?

Fråga: Är det tillåtet för kvinnorna att färga ögonbrynen utan att ta bort dem?

Svar: Det är en ändring av Allâhs skapelse. Ögonbrynen skall förbli som de är. De får inte ändras alls, varken med noppning, rakning, färgningen eller någonting annat.