Är det tillåtet för kvinnan att leda andra kvinnor i bön?

Fråga: Är det tillåtet för kvinnan att leda andra kvinnor i bönen?

Svar: Ja. Det är tillåtet för kvinnorna att be i samling. Men är det Sunnah eller endast tillåtet för dem att göra det? Vissa lärde säger att det är Sunnah medan andra säger att det endast är tillåtet. Att det endast är tillåtet är åsikten som är närmast sanningen då Sunnah inte har klargjort frågan uttryckligen. Om de ber i samling, är ingen skada skedd, och om de inte gör det, är de inte ålagda att göra det.