Är det tillåtet för fastaren att ge blod?

Fråga: Är det tillåtet för den fastande att ge blod i sjukhus eller på andra platser?

Svar: Det beror på.

Om det rör sig om en liten mängd, som blodprov, så är det harmlöst och ofarligt.

Om det rör sig om en stor mängd och påverkar liksom koppning påverkar, så är det inte tillåtet om fastan är obligatorisk. Ty det bryter fastan. Och om fastan inte är obligatorisk, så är det harmlöst eftersom det är tillåtet att avbryta en frivillig fasta.